Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tom đã đặt mục tiêu vào quảng cáo TrueView trong luồng này khi ra mắt ứng dụng công ty xe tải thực phẩm mới của anh ấy. Yếu tố sáng tạo nào khuyến khích khách hàng của anh ấy tương tác với quảng cáo và thực sự hành động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tom đã đặt mục tiêu vào quảng cáo TrueView trong luồng này khi ra mắt ứng dụng công ty xe tải thực phẩm mới của anh ấy. Yếu tố sáng tạo nào khuyến khích khách hàng của anh ấy tương tác với quảng cáo và thực sự hành động?

  • Tên thương hiệu của công ty anh ấy
  • Logo công ty của anh ấy
  • Nhạc nền
  • Gọi hành động trực tiếp (CTA)

Câu trả lời đúng là: Gọi hành động trực tiếp (CTA)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095