Rule #1: Life is supposed to be fun!

Đâu là định dạng phù hợp để nhắm mục tiêu theo địa lý một vị trí trong nguồn cấp dữ liệu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Đâu là định dạng phù hợp để nhắm mục tiêu theo địa lý một vị trí trong nguồn cấp dữ liệu?

  • Los Angeles, Hoa Kỳ
  • Los Angeles, Hoa Kỳ, California
  • Los Angeles, California
  • Los Angeles, California, Hoa Kỳ

Câu trả lời đúng là: Los Angeles, California, United States

Giải thích : “Los Angeles, California, United States” là định dạng phù hợp để nhắm mục tiêu theo địa lý một vị trí trong nguồn cấp dữ liệu.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/3401041

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095