Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể sử dụng 2 thuộc tính nào trong Campaign Manager làm bộ lọc trong một nguồn cấp dữ liệu động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể sử dụng 2 thuộc tính nào trong Campaign Manager làm bộ lọc trong một nguồn cấp dữ liệu động (chọn 2 đáp án)

 • Định vị địa lý hợp quy
 • ID Floodlight
 • Id trang web
 • ID vị trí

Các câu trả lời đúng là: ID vị trí và ID trang web

Giải thích: Quảng cáo động có thể sử dụng các thuộc tính Campaign Manager để tự động cập nhật quảng cáo dựa trên thông tin chi tiết cụ thể của từng lần hiển thị, cho phép nhà quảng cáo điều chỉnh từng lần hiển thị để phù hợp với lượt mua phương tiện của họ. Quảng cáo động được lọc ID Campaign Manager có thể sử dụng bất kỳ thuộc tính nào sau đây của Campaign Manager:

 • ID chiến dịch
 • ID quảng cáo
 • Từ khóa
 • ID quảng cáo
 • ID nhà quảng cáo
 • ID vị trí
 • Id trang web

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/richmedia/answer/3453398

Bạn có thể sử dụng 2 thuộc tính nào trong Campaign Manager làm bộ lọc trong một nguồn cấp dữ liệu động?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095