Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tối ưu hóa ưu tiên điều gì khi được sử dụng cho quảng cáo động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tối ưu hóa ưu tiên điều gì khi được sử dụng cho quảng cáo động?

  • Vị trí hoạt động tốt nhất trong Campaign Manager
  • Quảng cáo hoạt động tốt nhất trong Campaign Manager
  • Các cột hoạt động tốt nhất trong nguồn cấp dữ liệu
  • Các hàng hoạt động tốt nhất trong nguồn cấp dữ liệu

Câu trả lời đúng là: Các hàng hoạt động tốt nhất trong nguồn cấp dữ liệu

Giải thích: “ Mở: Tối ưu hóa mở chọn hàng có hiệu suất cao nhất trên bất kỳ lần hiển thị nhất định nào. Sử dụng tùy chọn này để tối ưu hóa nguồn cấp dữ liệu của bạn khi bạn không sử dụng các quy tắc hoặc chiến lược động khác ”.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/2871761

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095