Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào trong số này KHÔNG thể thực hiện được khi bạn liên kết tài khoản AdWords của mình với Google Analytics?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào trong số này KHÔNG thể thực hiện được khi bạn liên kết tài khoản AdWords của mình với Google Analytics?

  • Xem dữ liệu nhấp chuột và chi phí AdWords cùng với dữ liệu tương tác trang web của bạn trong Google Analytics
  • Tạo danh sách tiếp thị lại trong Analytics để sử dụng trong các chiến dịch AdWords
  • Nhập các mục tiêu và giao dịch Analytics vào AdWords dưới dạng chuyển đổi
  • Điều chỉnh giá thầu từ khóa bên trong Google Analytics

Câu trả lời đúng là: Điều chỉnh giá thầu từ khóa bên trong Google Analytics

Giải thích: Việc liên kết tài khoản AdWords với thuộc tính Analytics cho phép bạn xem toàn bộ chu kỳ khách hàng, từ cách họ tương tác với hoạt động tiếp thị của bạn (ví dụ: xem số lần hiển thị quảng cáo, nhấp vào quảng cáo) đến cách cuối cùng họ hoàn thành các mục tiêu mà bạn đã đặt cho họ. trang web (ví dụ: mua hàng, tiêu thụ nội dung).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095