Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào sau đây sẽ hữu ích nhất trong việc đo lường bao nhiêu ngày đã trôi qua giữa lượt truy cập đầu tiên vào một trang web và chuyển đổi cuối cùng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào sau đây sẽ hữu ích nhất trong việc đo lường bao nhiêu ngày đã trôi qua giữa lượt truy cập đầu tiên vào một trang web và chuyển đổi cuối cùng?

  • Chiều dài đường
  • Thời gian trễ
  • Giá trị chuyển đổi
  • Đường dẫn chuyển đổi hàng đầu
  • Chuyển đổi tương tác được hỗ trợ / cuối cùng

Đáp án đúng là: Thời gian trễ

Giải thích: Báo cáo Trễ thời gian tính số ngày từ lần tương tác đầu tiên của người dùng (ví dụ: hiển thị, nhấp chuột, phiên trực tiếp) đến chuyển đổi. Một số người dùng Analytics muốn so sánh báo cáo này với báo cáo Thương mại điện tử> Thời gian mua hàng, báo cáo này tính số ngày từ giới thiệu chiến dịch đầu tiên đến chuyển đổi. Do các điểm xuất phát khác nhau cho hai mốc thời gian, các báo cáo không khớp.

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/1191209?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095