Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào sau đây là khả năng sử dụng các chế độ xem trong một tài khoản Google Analytics?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào sau đây là khả năng sử dụng các chế độ xem trong một tài khoản Google Analytics?

  • để xem xét kỹ hơn lưu lượng truy cập vào một phần cụ thể của trang web (một trang hoặc lựa chọn các trang)
  • để theo dõi các miền thuộc về một tài khoản khác
  • để xem xét kỹ hơn lưu lượng truy cập vào một miền phụ cụ thể
  • để hạn chế người dùng truy cập vào một tập hợp con dữ liệu
  • tất cả những điều này đều có thể sử dụng các khung nhìn

Đáp án đúng là: tất cả những điều này đều có thể sử dụng các khung nhìn

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095