Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phương tiện nào sau đây là thước đo lưu lượng giao thông?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phương tiện nào sau đây là thước đo lưu lượng giao thông?

  • Lượt truy cập
  • Tỷ lệ thoát
  • Lề
  • Thời gian trên trang web

Đáp án đúng là: Lượt truy cập

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095