Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn muốn có chế độ xem thứ hai về dữ liệu của mình, nơi bạn chỉ thấy lưu lượng truy cập vào một thư mục con cụ thể. Cách tốt nhất để thiết lập điều này là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn muốn có chế độ xem thứ hai về dữ liệu của mình, nơi bạn chỉ thấy lưu lượng truy cập vào một thư mục con cụ thể. Cách tốt nhất để thiết lập điều này là gì?

  • Tạo tài khoản Google Analytics thứ hai và áp dụng mã theo dõi mới cho các trang trong thư mục con
  • Tạo chế độ xem trùng lặp và thêm bộ lọc: Chọn “Chỉ bao gồm lưu lượng truy cập vào thư mục con” từ trình đơn Loại bộ lọc thả xuống và chỉ định thư mục con
  • Tạo thuộc tính web mới và thêm mã theo dõi mới vào các trang trên thư mục con

Đáp án đúng là: Tạo chế độ xem trùng lặp và thêm bộ lọc: Chọn “Chỉ bao gồm lưu lượng truy cập vào thư mục con” từ trình đơn Loại bộ lọc thả xuống và chỉ định thư mục con

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095