Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào sau đây sẽ hữu ích nhất để tối ưu hóa trang đích?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào sau đây sẽ hữu ích nhất để tối ưu hóa trang đích?

  • Số lần xem trang
  • Số lần xem trang duy nhất
  • Lượt truy cập
  • Lượt truy cập duy nhất
  • Tỷ lệ thoát

Đáp án đúng là: Tỷ lệ thoát

Giải thích: Tỷ lệ thoát là phần trăm số phiên trên một trang. Nếu bạn tìm thấy trang đích có tỷ lệ thoát cao, thì URL đích đó có thể không phù hợp với kỳ vọng mà văn bản quảng cáo của bạn đặt ra hoặc có thể không có nội dung hấp dẫn với đường dẫn điều hướng rõ ràng.

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/2531575?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095