Rule #1: Life is supposed to be fun!

Thứ bậc của mô hình dữ liệu Google Analytics

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Thứ bậc của mô hình dữ liệu Google Analytics

 • Người dùng> Phiên> Tương tác
 • Phiên> Khách truy cập> Tương tác
 • Tương tác> Người dùng> Phiên
 • Phiên> Người dùng> Tương tác

Đáp án đúng là: Người dùng> Phiên> Tương tác

Giải thích : Trong mô hình dữ liệu cơ bản được sử dụng trong Google Analytics, người dùng (khách truy cập) tương tác với nội dung của bạn trong một khoảng thời gian và mức độ tương tác với trang web hoặc ứng dụng của bạn được chia thành một hệ thống phân cấp. Mỗi cấp độ tương tác trong số ba cấp độ này xác định một phạm vi tương tác cụ thể của người dùng.

 • Người dùng (khách truy cập) —khách hàng truy cập trang web, chẳng hạn như trình duyệt hoặc điện thoại di động do một người vận hành.
 • Phiên (lượt truy cập) — khoảng thời gian mà khách truy cập hoạt động trên trang web.
 • Tương tác (lần truy cập) —các hoạt động riêng lẻ gửi yêu cầu GIF (lần truy cập) đến máy chủ Analytics. Chúng thường được đặc trưng bởi một lần xem trang, nhưng có thể bao gồm:
 1. một lần xem trang
 2. một sự kiện (ví dụ: nhấp vào nút phim)
 3. Một giao dịch
 4. một tương tác xã hội

Bạn có thể đọc thêm tại đây: https://support.google.com/analytics/answer/6083670?hl=vi

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095