Rule #1: Life is supposed to be fun!

Phân tích kỹ thuật số là:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Phân tích kỹ thuật số là:

  • Phân tích dữ liệu định tính từ doanh nghiệp của bạn
  • Quá trình cải tiến liên tục trải nghiệm trực tuyến
  • Phân tích dữ liệu định lượng từ doanh nghiệp của bạn
  • Phân tích dữ liệu từ doanh nghiệp của bạn và sự cạnh tranh
  • Tất cả những câu trả lời này là chính xác

Câu trả lời đúng là: Tất cả những câu trả lời này là chính xác

Giải thích: Phân tích kỹ thuật số là phân tích dữ liệu định tính và định lượng từ doanh nghiệp của bạn và sự cạnh tranh để thúc đẩy việc cải thiện liên tục trải nghiệm trực tuyến mà khách hàng và khách hàng tiềm năng của bạn có, điều này sẽ chuyển thành kết quả mong muốn của bạn (cả trực tuyến và ngoại tuyến).

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095