Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào sau đây là lợi ích của việc sử dụng các phân đoạn trong phân tích dữ liệu của bạn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào sau đây là lợi ích của việc sử dụng các phân đoạn trong phân tích dữ liệu của bạn?

  • Bạn có thể so sánh các chỉ số hành vi cho các nhóm người dùng như Người chuyển đổi so với Người không chuyển đổi.
  • Bạn có thể phân tích người dùng của mình và / hoặc các phiên của họ theo các điều kiện một phiên hoặc nhiều phiên.
  • Bạn có thể tách biệt và phân tích các đường dẫn chuyển đổi cụ thể bằng cách sử dụng các phân đoạn chuyển đổi.
  • Bạn có thể sửa đổi vĩnh viễn dữ liệu trong chế độ xem của mình, chẳng hạn như loại trừ lưu lượng truy cập nội bộ hoặc bot.
  • Chỉ A, B và C
  • A B C D

Câu trả lời đúng là: Chỉ A, B và C

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095