Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn sẽ sử dụng công cụ phân tích nào để phân tích hành vi của khách hàng mới so với khách hàng cũ trên trang web của bạn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn sẽ sử dụng công cụ phân tích nào để phân tích hành vi của khách hàng mới so với khách hàng cũ trên trang web của bạn?

  • Báo cáo thời gian thực
  • Phân đoạn
  • Xem bộ lọc
  • Phễu đa kênh

Câu trả lời đúng là: Phân đoạn

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095