Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công cụ phân tích tốt nhất để sử dụng để xem so sánh lưu lượng của Người chuyển đổi so với Người không chuyển đổi là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công cụ phân tích tốt nhất để sử dụng để xem so sánh lưu lượng của Người chuyển đổi so với Người không chuyển đổi là gì?

  • Xem bộ lọc
  • Phân đoạn nâng cao
  • Bộ lọc báo cáo
  • Thứ nguyên tùy chỉnh

Câu trả lời đúng là: Phân đoạn nâng cao

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095