Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều gì được coi là chuyển đổi xem qua trong chiến dịch TrueView cho hành động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều gì được coi là chuyển đổi xem qua trong chiến dịch TrueView cho hành động?

  • Người dùng nhấp vào một phần tử của quảng cáo và chuyển đổi trong vòng 24 giờ.
  • Người dùng chỉ thấy một lần hiển thị quảng cáo và chuyển đổi trong vòng ba ngày.
  • Người dùng nhấp vào một phần tử của quảng cáo và chuyển đổi trong vòng ba ngày.
  • Người dùng chỉ thấy một lần hiển thị quảng cáo và chuyển đổi trong vòng 24 giờ.

Câu trả lời đúng là: Người dùng chỉ nhìn thấy một lần hiển thị quảng cáo và chuyển đổi trong vòng 24 giờ.

Giải thích: Người dùng chỉ thấy một lần hiển thị quảng cáo và chuyển đổi trong vòng 24 giờ. Đó được tính là một chuyển đổi xem qua.

Xem thêm: về chuyển đổi xem qua

.

.

.

Điều nào được tính là một lượt chuyển đổi xem hết trong chiến dịch TrueView cho hành động?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095