Rule #1: Life is supposed to be fun!

Janine khuyên khách hàng của mình sử dụng giải pháp đối tượng Đối sánh khách hàng trên YouTube để tiếp cận với những khách hàng hiện có. Cô có thể tải thông tin về khách hàng, như địa chỉ email, lên đâu để bắt đầu quá trình Đối sánh khách hàng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Janine khuyên khách hàng của mình sử dụng giải pháp đối tượng Đối sánh khách hàng trên YouTube để tiếp cận với những khách hàng hiện có. Cô có thể tải thông tin về khách hàng, như địa chỉ email, lên đâu để bắt đầu quá trình Đối sánh khách hàng?

  • Google Play và Display Pack 360
  • Google Ống kính và Tìm kiếm & Hiển thị
  • Google Drive và YouTube Premium
  • Google Ads và Display & Video 360

Câu trả lời đúng là: Google Ads và Display & Video 360

Giải thích: Janine phải tải lên thông tin khách hàng, chẳng hạn như địa chỉ email qua Google Ads và Display & Video 360. Tải lên danh sách địa chỉ email của khách hàng qua Google Ads và Display & Video 360 hoặc tải lên địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ qua thứ ba- các đối tác của bên tham gia vào Google Ads và Display & Video 360 để bắt đầu quy trình Đối sánh khách hàng.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095