Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nhà quảng cáo có thể tận dụng Google Xu hướng như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nhà quảng cáo có thể tận dụng Google Xu hướng như thế nào?

  • Google Xu hướng có thể lên kế hoạch cho một chiến dịch quảng cáo bằng cách nhận diện xu hướng và dự báo ngắn hạn.
  • Google Xu hướng có thể tìm những nghiên cứu điển hình cho thấy cách thức những chiến dịch quảng cáo trước đây đạt được thành công.
  • Google Xu hướng có thể khám phá ra những câu hỏi hàng đầu mà đối tượng mục tiêu của họ đang hỏi.
  • Google Xu hướng có thể trực tiếp hỏi ý kiến của đối tượng để xác minh một ý tưởng.

Câu trả lời đúng là: Google Xu hướng có thể khám phá ra những câu hỏi hàng đầu mà đối tượng mục tiêu của họ đang hỏi.

.

.

.

Nhà quảng cáo được lợi như thế nào khi sử dụng Google Xu hướng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095