Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều nào cho phép các nhà quảng cáo tự động hóa việc quản lý chiến dịch và báo cáo Google Ads?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều nào cho phép các nhà quảng cáo tự động hóa việc quản lý chiến dịch và báo cáo Google Ads?

  • Sử dụng dịch vụ báo cáo máy chủ Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL)
  • Thực thi nhiều tác vụ báo cáo từ nhiều máy tính
  • Thực thi các truy vấn lặp lại Phần mở rộng khai thác dữ liệu (DMX)
  • Sử dụng dịch vụ web Giao diện lập trình ứng dụng (API) của Google Ads

Đáp án đúng là: Sử dụng dịch vụ web Giao diện lập trình ứng dụng (API) của Google Ads

Giải thích: API Google Ads cho phép nhà phát triển tạo các ứng dụng tương tác trực tiếp với máy chủ Google Ads. Với các ứng dụng này, nhà quảng cáo và bên thứ ba có thể quản lý các chiến dịch và tài khoản Google Ads lớn hoặc phức tạp của họ một cách hiệu quả và sáng tạo hơn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095