Rule #1: Life is supposed to be fun!

Chỉ số chuyển đổi nào có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hơn về cách quảng cáo của bạn thúc đẩy chuyển đổi trên điện thoại di động, máy tính và máy tính bảng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Chỉ số chuyển đổi nào có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hơn về cách quảng cáo của bạn thúc đẩy chuyển đổi trên điện thoại di động, máy tính và máy tính bảng?

  • Chuyển đổi nhấp qua
  • Chuyển đổi trên nhiều hệ điều hành
  • Chuyển đổi chéo
  • Chuyển đổi thiết bị chéo

Câu trả lời đúng là: Chuyển đổi thiết bị chéo

Giải thích : Chỉ số chuyển đổi thiết bị chéo có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hơn về cách quảng cáo của bạn thúc đẩy chuyển đổi trên điện thoại di động, máy tính và máy tính bảng. Chuyển đổi thiết bị chéo là một phần của “Tất cả chuyển đổi”. Mọi người tìm hiểu về doanh nghiệp của bạn trên nhiều thiết bị và màn hình. Tất cả các chuyển đổi giúp bạn phân bổ các chuyển đổi của mình – trực tuyến, đến cửa hàng hoặc qua điện thoại – cho đúng chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095