Rule #1: Life is supposed to be fun!

Cài đặt xoay vòng quảng cáo nào hiển thị tất cả quảng cáo trong một nhóm quảng cáo, ngay cả những quảng cáo có tỷ lệ nhấp hoặc tỷ lệ chuyển đổi thấp hơn?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Cài đặt xoay vòng quảng cáo nào hiển thị tất cả quảng cáo trong một nhóm quảng cáo, ngay cả những quảng cáo có tỷ lệ nhấp hoặc tỷ lệ chuyển đổi thấp hơn?

  • Tối ưu hóa cho các lần nhấp
  • Xoay đều
  • Tối ưu hóa cho chuyển đổi
  • Xoay vòng ngẫu nhiên

Đáp án đúng là: Xoay đều

Giải thích : Xoay vòng Đồng đều là cài đặt xoay vòng quảng cáo hiển thị tất cả quảng cáo trong một nhóm quảng cáo, ngay cả những quảng cáo có tỷ lệ nhấp hoặc chuyển đổi thấp hơn. Cài đặt xoay vòng đồng đều phân phối quảng cáo của bạn đồng đều hơn trong phiên đấu giá quảng cáo. Nói chung, xoay vòng đồng đều cho phép quảng cáo có tỷ lệ nhấp và tỷ lệ chuyển đổi thấp hơn hiển thị thường xuyên hơn, vì vậy tùy chọn này có thể dẫn đến vị trí trung bình thấp hơn hoặc ít nhấp chuột và chuyển đổi hơn.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095