Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều gì tạo nên một chuyển đổi tương tác video trong chiến dịch TrueView cho hành động?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều gì tạo nên một chuyển đổi tương tác video trong chiến dịch TrueView cho hành động?

  • Người dùng nhìn thấy một lần hiển thị quảng cáo và chuyển đổi trong vòng 24 giờ.
  • Người dùng xem 10 giây quảng cáo và chuyển đổi trong vòng bảy ngày.
  • Người dùng xem toàn bộ quảng cáo và bìa trong vòng 30 ngày.
  • Người dùng xem 10 giây quảng cáo và chuyển đổi trong vòng ba ngày.

Câu trả lời đúng là: Người dùng xem 10 giây quảng cáo và chuyển đổi trong vòng ba ngày.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095