Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công cụ tiếp thị dựa trên dữ liệu nào của Google giúp phân tích thông tin mà mọi người tìm kiếm trên YouTube?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công cụ tiếp thị dựa trên dữ liệu nào của Google giúp phân tích thông tin mà mọi người tìm kiếm trên YouTube?

  • Google Tối ưu hóa
  • Suy nghĩ với Google
  • Google Khảo sát
  • Google Xu Hướng (Google Trends)

Câu trả lời đúng là: Google Xu Hướng (Google Trends)

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095