Rule #1: Life is supposed to be fun!

Zane quản lý chiến dịch YouTube cho một khách sạn 5 sao đang cạnh tranh trực tiếp với nhiều khách sạn khác trong khu vực. Chủ khách sạn muốn sử dụng tên của các khách sạn tương tự làm từ khóa khi xây dựng nhóm đối tượng cho chiến dịch. Đâu sẽ là giải pháp đối tượng lý tưởng cho chiến dịch YouTube của Zane?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Zane quản lý chiến dịch YouTube cho một khách sạn 5 sao đang cạnh tranh trực tiếp với nhiều khách sạn khác trong khu vực. Chủ khách sạn muốn sử dụng tên của các khách sạn tương tự làm từ khóa khi xây dựng nhóm đối tượng cho chiến dịch.
Đâu sẽ là giải pháp đối tượng lý tưởng cho chiến dịch YouTube của Zane?

  • Đối tượng Đối sánh khách hàng
  • Đối tượng tương tự
  • Đối tượng chung sở thích
  • Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh

Câu trả lời đúng là: Đối tượng chung sở thích tùy chỉnh

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095