Rule #1: Life is supposed to be fun!

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không giải quyết các hành vi vi phạm chính sách nhiều lần, chẳng hạn như giá trong nguồn cấp dữ liệu không khớp với giá trên trang web?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không giải quyết các hành vi vi phạm chính sách nhiều lần, chẳng hạn như giá trong nguồn cấp dữ liệu không khớp với giá trên trang web?

 • Tạm ngưng nguồn cấp dữ liệu
 • Tạm ngưng tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi
 • Tạm ngưng tài khoản Google Ads
 • Tạm ngưng tài khoản Google Merchant Center
 • Đáp án đúng là: Đình chỉ tài khoản Google Merchant Center

  Giải thích: Merchant Center đã thiết lập các chính sách và yêu cầu về chất lượng dữ liệu để đảm bảo trải nghiệm mua sắm tích cực cho người dùng. Khi những nguyên tắc này không được tuân thủ, chẳng hạn như khi có sự khác biệt giữa giá sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu và giá thực tế trên trang web, Google sẽ xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc. Vi phạm nhiều lần có thể dẫn đến những hậu quả khác nhau. Trong đó nghiêm trọng nhất là việc đình chỉ toàn bộ tài khoản Google Merchant Center, từ đó ngăn sản phẩm được hiển thị trên Google.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095