Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể nâng cấp tất cả Chiến dịch mua sắm thông minh của mình lên Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất cùng một lúc bằng hai cách nào? Chọn hai.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể nâng cấp tất cả Chiến dịch mua sắm thông minh của mình lên Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất cùng một lúc bằng hai cách nào? Chọn hai.

 • Trong Google Ads, hãy chọn thông báo nâng cấp Tối đa hoá hiệu suất. Chọn Áp dụng. Tiếp theo, hãy chọn Áp dụng tất cả để nâng cấp tất cả Chiến dịch mua sắm thông minh.
 • Trong trang Chiến dịch, hãy chọn Nâng cấp Chiến dịch mua sắm thông minh của bạn lên Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất. Chọn Tất cả Chiến dịch. Sau đó, hãy chọn Áp dụng tất cả.
 • Trong trang Đề xuất, hãy chọn Nâng cấp Chiến dịch mua sắm thông minh của bạn lên Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất. Sau đó, chọn Áp dụng tất cả.
 • Chọn thông báo nâng cấp Tối đa hóa hiệu suất trong Merchant Center. Chọn Áp dụng rồi Áp dụng tất cả để nâng cấp tất cả chiến dịch Mua sắm thông minh.
 • Câu trả lời đúng là: Trong trang Đề xuất, hãy chọn Nâng cấp Chiến dịch mua sắm thông minh của bạn lên Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất. Sau đó, chọn Áp dụng tất cả và chọn thông báo nâng cấp Tối đa hoá hiệu suất trong Merchant Center. Chọn Áp dụng rồi Áp dụng tất cả để nâng cấp tất cả chiến dịch Mua sắm thông minh.

  Giải thích: Để nâng cấp tất cả Chiến dịch mua sắm thông minh lên Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất, có hai phương pháp đơn giản. Đầu tiên, trong Google Ads, nhà quảng cáo có thể chuyển đến trang Đề xuất và chọn tùy chọn “Nâng cấp Chiến dịch mua sắm thông minh của bạn lên Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất”. Sau đó, nhấp vào “Áp dụng tất cả” sẽ thực hiện nâng cấp. Phương pháp thứ hai liên quan đến việc sử dụng Merchant Center, nơi sẽ có thông báo nâng cấp cho chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất. Bằng cách chọn “Áp dụng” rồi chọn “Áp dụng tất cả”, nhà quảng cáo có thể chuyển đổi liền mạch tất cả các Chiến dịch mua sắm thông minh của mình sang chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất. Cả hai phương pháp này đều được thiết kế để thuận tiện và đảm bảo rằng các thông tin đã tìm hiểu và cài đặt của chiến dịch trước đó được giữ lại.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095