Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn đang sử dụng Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất để chạy trên các nền tảng của Google, chẳng hạn như Google Tìm kiếm, Google Hình ảnh và YouTube. Trong trường hợp này, bạn nhận được lợi ích gì khi sử dụng Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn đang sử dụng Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất để chạy trên các nền tảng của Google, chẳng hạn như Google Tìm kiếm, Google Hình ảnh và YouTube. Trong trường hợp này, bạn nhận được lợi ích gì khi sử dụng Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất?

 • Định hướng sản phẩm
 • Đấu giá
 • Phạm vi tiếp cận
 • Đặt giá thầu thủ công
 • Đáp án đúng là: Tiếp cận

  Giải thích: Chiến dịch tối đa hoá hiệu suất mang lại lợi thế đáng kể về “phạm vi tiếp cận”. Bằng cách sử dụng công nghệ AI tinh vi của Google, chiến dịch Tối đa hóa hiệu suất sẽ khai thác được nhiều nền tảng của Google, bao gồm Tìm kiếm, Hình ảnh, YouTube, v.v. Điều này không chỉ tối đa hóa khả năng hiển thị mà còn đảm bảo rằng quảng cáo của bạn được phân phát trên khoảng không quảng cáo tối ưu trên các nền tảng này. Với một chiến dịch duy nhất, nhà quảng cáo có thể linh hoạt nhắm mục tiêu khách hàng tiềm năng trên tất cả khoảng không quảng cáo của Google, đảm bảo họ kết nối với những đối tượng có nhiều khả năng quan tâm nhất.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095