Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để xem trước quảng cáo trên một trang trống, bạn nên chọn tùy chọn nào từ menu thả xuống?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để xem trước quảng cáo trên một trang trống, bạn nên chọn tùy chọn nào từ menu thả xuống?

  • Trên màn hình
  • Trang web mẫu
  • URL tùy chỉnh
  • Trang trống

Câu trả lời đúng là: Trang trống

Giải thích : Khi bạn xem trước một quảng cáo lần đầu tiên, nó sẽ tự động hiển thị trên màn hình trống ở chế độ Máy tính để bàn. Sử dụng menu thả xuống ở trên cùng để thay đổi cách hiển thị bản xem trước. Để xem quảng cáo trên một trang trống, hãy chọn Trống. Mở quảng cáo trong cửa sổ mới trên trang trống, bằng cách nhấp vào Xem trước trống trên màn hình trống. Điều này sẽ cho phép bạn kiểm tra bất kỳ sự kiện hoặc hành vi quảng cáo nào cụ thể cho một kích thước quảng cáo.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/2453372

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095