Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để triển khai tính năng gắn thẻ trên toàn trang web, bạn phải làm gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để triển khai tính năng gắn thẻ trên toàn trang web, bạn phải làm gì?

 • Bạn phải tắt tính năng tự động gắn thẻ trong tất cả các tài khoản Google Ads được bật tính năng gắn thẻ trên toàn trang web.
 • Bạn chỉ được sử dụng phần hình ảnh của JavaScript.
 • Bạn phải đảm bảo thẻ vẫn hoạt động bằng cách tải thẻ đó trong một thẻ theo dõi khác, như Floodlight.
 • Bạn phải đảm bảo Mã nhận dạng lượt nhấp chuột của Google (GCLID) vẫn hoạt động nếu sử dụng trình theo dõi lượt nhấp trong URL .
 • Câu trả lời đúng là: Bạn phải đảm bảo Giá trị nhận dạng lần nhấp của Google (GCLID) vẫn hoạt động nếu sử dụng trình theo dõi lần nhấp trong URL.

  Giải thích: Để triển khai gắn thẻ trên toàn trang web một cách hiệu quả, điều quan trọng là phải đảm bảo Giá trị nhận dạng lần nhấp của Google (GCLID) hoạt động chính xác, ngay cả khi sử dụng trình theo dõi lần nhấp trong URL. GCLID rất cần thiết để theo dõi số nhận dạng duy nhất của người dùng hoặc nhấp chuột vào quảng cáo đã đưa người dùng đến trang web của bạn. Khi một quảng cáo được nhấp vào, các thông số như GCLID và AUID (ID người dùng của nhà quảng cáo) sẽ tự động được thêm vào trang đích nếu tính năng tự động gắn thẻ được bật trong tài khoản Google Ads của bạn. Sau đó, thông tin này được lưu trữ trong cookie của bên thứ nhất, được triển khai bởi các giải pháp gắn thẻ trên toàn trang web và được sử dụng để đo lường chuyển đổi chính xác khi các thẻ tương tự được kích hoạt trên trang chuyển đổi.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095