Rule #1: Life is supposed to be fun!

Định nghĩa của thẻ là gì khi nó liên quan đến quảng cáo kỹ thuật số?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Định nghĩa của thẻ là gì khi nó liên quan đến quảng cáo kỹ thuật số?

 • Thẻ là một đoạn mã lớn được đặt trên trang chuyển đổi của một trang web.
 • Thẻ là một đoạn mã nhỏ được đặt trên trang chuyển đổi của một trang web.
 • Thẻ là một đoạn mã lớn được đặt trên trang chủ của trang web.
 • Thẻ là một đoạn mã nhỏ được đặt trên mỗi trang của trang web.
 • Câu trả lời đúng là: Thẻ là một đoạn mã nhỏ được đặt trên mỗi trang của trang web.

  Giải thích: Thẻ, trong quảng cáo kỹ thuật số, là một đoạn mã nhỏ được đặt trên mỗi trang của trang web. Nó thu thập dữ liệu có giá trị về hành động và hành vi của người dùng sau khi nhấp vào quảng cáo, truyền dữ liệu đó trở lại tài khoản Google Ads để phân tích. Thẻ giúp hiểu rõ mức độ tương tác, sở thích của người dùng và có thể được tùy chỉnh để ưu tiên các chuyển đổi quan trọng. Bằng cách triển khai thẻ một cách hiệu quả, nhà quảng cáo sẽ tối ưu hóa chiến lược quảng cáo của mình và đạt được kết quả tốt hơn.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095