Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để thúc đẩy doanh số bán hàng với chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google, Charlotte muốn tiếp cận những đối tượng đã xem các sản phẩm trên trang web của mình bằng các quảng cáo mới cho những sản phẩm chính xác đó. Cô ấy nên chọn tùy chọn nhắm mục tiêu nào để giúp đạt được mục tiêu đó

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để thúc đẩy doanh số bán hàng với chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google, Charlotte muốn tiếp cận những đối tượng đã xem các sản phẩm trên trang web của mình bằng các quảng cáo mới cho những sản phẩm chính xác đó. Cô ấy nên chọn tùy chọn nhắm mục tiêu nào để giúp đạt được mục tiêu đó?

  • Tiếp thị lại tiêu chuẩn
  • Tiếp thị lại
  • Đối tượng chung sở thích
  • Tiếp thị lại động

Để thúc đẩy doanh số với chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google, Charlotte nên sử dụng tính năng tiếp thị lại động

.

.

.

Câu hỏi khác: Để thúc đẩy doanh số với chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google, Charlotte muốn tiếp cận đối tượng đã tìm sản phẩm trên trang web của mình, bằng quảng cáo mới cho đúng các sản phẩm đó. Cô ấy nên chọn phương án nhắm mục tiêu nào để đạt được mục tiêu đó?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095