Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bill muốn tiếp cận những đối tượng có giá trị, phù hợp và tương tác với họ một cách nhanh chóng và thường xuyên bằng quảng cáo của mình. Làm cách nào để tạo chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh cho phép anh ta đạt được mục tiêu?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bill muốn tiếp cận những đối tượng có giá trị, phù hợp và tương tác với họ một cách nhanh chóng và thường xuyên bằng quảng cáo của mình. Làm cách nào để tạo chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh cho phép anh ta đạt được mục tiêu?

  • Chiến dịch Google Ads cho phép anh ta cô lập các đối tượng có giá trị theo khu vực và chuyển đổi doanh số bán hàng tại địa phương ngay lần đầu tiên quảng cáo của anh ta được nhìn thấy.
  • Chiến dịch Google Ads cho phép anh ấy chọn đối tượng mới và giảm quy mô quảng cáo của mình để xuất hiện trên các trang web cụ thể mà anh ấy chọn.
  • Chiến dịch Google Ads cho phép anh ta xác định các đối tượng có giá trị và thu thập dữ liệu sử dụng thống kê từ các trang web nơi quảng cáo của anh ta xuất hiện.
  • Chiến dịch Google Ads cho phép anh ấy tiếp cận hơn 90% người dùng internet toàn cầu trên hơn ba triệu ứng dụng và trang web.

Câu trả lời chính xác là: Nó cho phép anh ta tiếp cận hơn 90% người dùng internet toàn cầu trên hơn ba triệu ứng dụng và trang web.

Chiến dịch Quảng cáo hiển thị hình ảnh cho phép Bill tiếp cận hơn 90% người dùng internet toàn cầu trên hơn ba triệu ứng dụng và trang web. Anh ấy có thể dễ dàng tiếp cận các đối tượng có giá trị, phù hợp và tương tác với họ một cách nhanh chóng và thường xuyên bằng quảng cáo của mình bằng cách sử dụng loại Chiến dịch hiển thị.

Bill muốn tiếp cận đối tượng có giá trị và phù hợp, cũng như tương tác với họ một cách nhanh chóng và thường xuyên qua quảng cáo. Việc tạo chiến dịch Google Ads sẽ giúp anh ấy đạt được mục tiêu của mình bằng cách nào?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095