Rule #1: Life is supposed to be fun!

Claire đã tạo một Chiến dịch tiếp thị lại hiển thị hình ảnh của Google. Lý do nào khiến cô ấy quyết định thực hiện chiến dịch tiếp thị lại

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Claire đã tạo một Chiến dịch tiếp thị lại hiển thị hình ảnh của Google. Lý do nào khiến cô ấy quyết định thực hiện chiến dịch tiếp thị lại?

  • Ảnh hưởng đến sự cân nhắc
  • Tăng số lần nhấp
  • Xây dựng nhận thức
  • Thúc đẩy hành động

.

.

.

Claire đã tạo chiến dịch Tiếp thị lại hiển thị của Google. Lý do có khả năng nhất khiến cô ấy quyết định tiếp thị lại là gì

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095