Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi, trước tiên bạn nên làm gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi, trước tiên bạn nên làm gì?

 • Trước tiên, hãy thêm thẻ theo dõi chuyển đổi vào trang web hoặc ứng dụng của bạn sau khi sửa đổi thẻ đó trong Google Ads.
 • Trước tiên, hãy sửa đổi thẻ cho trang web hoặc ứng dụng của bạn sau khi yêu cầu quản trị viên web.
 • Trước tiên, hãy thiết lập hành động chuyển đổi trong Google Ads để đo lường những gì bạn cho là hành động có giá trị của người tiêu dùng.
 • Trước tiên, hãy yêu cầu một đoạn mã từ quản trị viên web của bạn và thêm đoạn mã đó vào trang web của bạn cho tất cả những người bạn muốn theo dõi.
 • Câu trả lời đúng là: Trước tiên, hãy thiết lập hành động chuyển đổi trong Google Ads để đo lường những hành động mà bạn cho là hành động có giá trị của người tiêu dùng.

  Giải thích: Bước đầu tiên trong việc thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi là tạo một hành động chuyển đổi trong Google Ads, thể hiện những hành động có giá trị của người tiêu dùng mà bạn muốn đo lường. Sau đó, Google Ads sẽ cung cấp thẻ theo dõi chuyển đổi. Đây là một đoạn mã cần được thêm vào trang web hoặc ứng dụng của bạn. Sau khi hoàn tất việc này, mỗi khi khách truy cập hoàn tất (các) hành động chuyển đổi đã xác định, thẻ sẽ gửi dữ liệu trở lại Google Ads, cho phép bạn theo dõi và đo lường mức độ thành công của chiến dịch quảng cáo của mình.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095