Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn muốn thiết lập theo dõi chuyển đổi. Bước đầu tiên bạn nên làm là gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn muốn thiết lập theo dõi chuyển đổi. Bước đầu tiên bạn nên làm là gì?

 • Bạn nên thêm thẻ theo dõi chuyển đổi vào trang web hoặc ứng dụng của mình sau khi sửa đổi thẻ đó trong Google Ads.
 • Bạn nên yêu cầu một đoạn mã từ quản trị viên web của mình và thêm đoạn mã đó vào trang web của mình cho những người bạn muốn theo dõi.
 • Bạn nên sửa đổi thẻ cho trang web hoặc ứng dụng sau khi yêu cầu từ quản trị viên web của bạn.
 • Bạn nên thiết lập hành động chuyển đổi trong Google Ads để đo lường những gì bạn cho là có giá trị hành động của người tiêu dùng.
 • Câu trả lời đúng là: Bạn nên thiết lập hành động chuyển đổi trong Google Ads để đo lường những hành động mà bạn cho là hành động có giá trị của người tiêu dùng.

  Giải thích: Khi thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi trong Google Ads, bước đầu tiên là xác định hành động chuyển đổi để đo lường hành vi có giá trị của người tiêu dùng. Đăng bài này, Google Ads cung cấp thẻ theo dõi chuyển đổi – một đoạn mã sau đó được tích hợp vào trang web hoặc ứng dụng của bạn. Thẻ theo dõi sẽ gửi dữ liệu trở lại Google Ads mỗi khi khách truy cập thực hiện hành động chuyển đổi đã xác định, từ đó cho phép theo dõi hiệu quả sự thành công của chiến dịch quảng cáo.

  Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095