Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bước nào sau đây là bước đầu tiên trong việc thiết lập theo dõi chuyển đổi?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bước nào sau đây là bước đầu tiên trong việc thiết lập theo dõi chuyển đổi?

 • Sửa đổi thẻ cho trang web hoặc ứng dụng của bạn sau khi yêu cầu quản trị viên web của bạn.
 • Thêm thẻ thẻ theo dõi chuyển đổi vào trang web hoặc ứng dụng của bạn sau khi sửa đổi thẻ đó trong Google Ads.
 • Yêu cầu quản trị viên web của bạn cung cấp một đoạn mã và thêm đoạn mã đó vào trang web của bạn cho mọi người bạn muốn theo dõi.
 • Thiết lập hành động chuyển đổi trong Google Ads để đo lường những hành động mà bạn cho là hành động có giá trị của người tiêu dùng.< /li>

  Câu trả lời đúng là: Thiết lập hành động chuyển đổi trong Google Ads để đo lường những hành động mà bạn cho là hành động có giá trị của người tiêu dùng.

  Giải thích: Bước đầu tiên trong việc thiết lập theo dõi chuyển đổi là thiết lập hành động chuyển đổi trong Google Ads. Hành động này nhằm theo dõi các hành vi có giá trị của khách hàng, có ý nghĩa đối với mục tiêu kinh doanh của bạn. Sau khi định cấu hình điều này, Google Ads sẽ tạo thẻ theo dõi chuyển đổi – một đoạn mã mà sau đó bạn kết hợp vào trang web hoặc ứng dụng của mình. Do đó, bất cứ khi nào khách truy cập thực hiện hành động chuyển đổi được chỉ định, thẻ sẽ truyền lại dữ liệu này cho Google Ads.

 • Write a comment


  Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

  Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095