Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để thiết lập quảng cáo cho cửa hàng đồng hồ địa phương của cô ấy ngoài những quảng cáo mà cô ấy đã chạy cho cửa hàng trực tuyến của mình, Lucy nên

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để thiết lập quảng cáo cho cửa hàng đồng hồ địa phương của cô ấy ngoài những quảng cáo mà cô ấy đã chạy cho cửa hàng trực tuyến của mình, Lucy nên

  • bắt đầu quy trình triển khai quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất và hoàn thành các bước bắt buộc
  • chia nhỏ khoảng không quảng cáo sản phẩm của cô ấy và đặt các giá thầu khác nhau cho các quảng cáo chỉ trực tuyến và địa phương của cô ấy
  • thiết lập quảng cáo đa kênh để hướng khách hàng đến cửa hàng trực tuyến hoặc cửa hàng địa phương của cô ấy
  • bật các sản phẩm địa phương trong chiến dịch mua sắm của cô ấy và thiết lập bộ lọc sản phẩm cho “địa phương”

Câu trả lời đúng là: bắt đầu quy trình triển khai quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất và hoàn thành các bước bắt buộc

Giải thích: Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất giới thiệu sản phẩm của bạn và thông tin cửa hàng cho những người mua sắm lân cận đang tìm kiếm với Google. Khi người mua hàng nhấp vào quảng cáo của bạn, họ sẽ đến một trang do Google lưu trữ dành cho cửa hàng của bạn, được gọi là trang chủ cửa hàng địa phương. Người mua sắm sử dụng mặt tiền cửa hàng địa phương để xem hàng tồn kho tại cửa hàng, xem giờ ở cửa hàng, tìm chỉ đường và hơn thế nữa.

Đọc thêm tại đây: https://support.google.com/merchants/answer/3057972

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095