Rule #1: Life is supposed to be fun!

Mika có một cửa hàng trực tuyến và muốn tạo Chiến dịch mua sắm. Cô ấy cần thông tin gì để tạo tài khoản Google Merchant Center?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Mika có một cửa hàng trực tuyến và muốn tạo Chiến dịch mua sắm. Cô ấy cần thông tin gì để tạo tài khoản Google Merchant Center?

  • URL trang web đã xác minh và xác nhận quyền sở hữu
  • Nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp địa phương
  • Quốc gia nơi sản phẩm của cô ấy được bán
  • Văn bản quảng cáo

Đáp án đúng là: URL trang web đã xác minh và xác nhận quyền sở hữu

Giải thích:  Trước khi có thể  tải dữ liệu sản phẩm  lên Merchant Center cho Google Mua sắm, bạn phải xác minh và xác nhận URL trang web của cửa hàng. Xác minh cho phép Google biết rằng bạn là chủ sở hữu được ủy quyền của một URL trang web. Việc xác nhận quyền sở hữu liên kết URL trang web đã xác minh với tài khoản Merchant Center của bạn.

Đọc thêm tại đây:  https://support.google.com/merchants/answer/176793

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095