Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để tăng tốc độ tổng hợp báo cáo của Google Analytics, bạn có thể làm gì?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để tăng tốc độ tổng hợp báo cáo của Google Analytics, bạn có thể làm gì?

  • Xóa bất kỳ bộ lọc nào bạn đã thêm vào chế độ xem
  • Chọn “Độ chính xác cao hơn” trong menu kéo xuống lấy mẫu
  • Xóa bất kỳ Thứ nguyên phụ nào bạn đã thêm vào báo cáo
  • Chọn “Phản hồi nhanh hơn” trong menu thả xuống lấy mẫu

Câu trả lời đúng là: Chọn “Phản hồi nhanh hơn” trong menu thả xuống lấy mẫu

Giải thích : Để tăng tốc độ Google Analytics tổng hợp báo cáo, hãy chọn “Phản hồi nhanh hơn” trong menu thả xuống lấy mẫu. Ở đầu báo cáo, bên dưới bộ chọn phạm vi ngày, hãy chọn Phản hồi nhanh hơn, độ chính xác thấp hơn hoặc Phản hồi chậm hơn, độ chính xác cao hơn. Dữ liệu của bạn tự động làm mới bằng cách sử dụng cài đặt mới. Tùy chọn của bạn được lưu trên tất cả các báo cáo của bạn nhưng sẽ đặt lại sau khi bạn đóng Analytics.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/analytics/answer/1733979

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095