Rule #1: Life is supposed to be fun!

Bạn có thể áp dụng các bộ lọc chế độ xem ngược trở về trước cho bất kỳ dữ liệu nào đã được xử lý.

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Bạn có thể áp dụng các bộ lọc chế độ xem ngược trở về trước cho bất kỳ dữ liệu nào đã được xử lý.

  • Đúng
  • Sai

Câu trả lời đúng là: Sai

Giải thích: Bộ lọc yêu cầu tối đa 24 giờ  trước khi chúng được áp dụng cho dữ liệu của bạn. Bộ lọc chế độ xem không thể được áp dụng trở về trước cho bất kỳ dữ liệu nào đã được xử lý. Phải mất thời gian (nhiều nhất là 24 giờ) trước khi các hiệu ứng bộ lọc hiển thị trong dữ liệu của bạn. Xác minh bộ lọc cho phép bạn thấy những tác động có thể có của bộ lọc của bạn trong thời điểm hiện tại.

Bộ lọc Chế độ xem là một cài đặt cấu hình cho phép bạn thêm, xóa hoặc sửa đổi dữ liệu của mình trong quá trình xử lý trước khi nó được hiển thị trong báo cáo của bạn. Nhưng sai khi nói rằng bộ lọc Chế độ xem có thể được áp dụng trở về trước cho bất kỳ dữ liệu nào đã được xử lý.

Bộ lọc được áp dụng sau khi dữ liệu của bạn đã được xử lý. Không thể tạo bộ lọc để thay đổi phạm vi thứ nguyên.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/analytics/answer/6086075

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095