Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để sử dụng tính năng tối ưu hóa mở, hai tùy chọn nào phải có giá trị đúng?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để sử dụng tính năng tối ưu hóa mở, hai tùy chọn nào phải có giá trị đúng? (chọn 2 đáp án

  • Chỉ một hàng trong nguồn cấp dữ liệu phải đủ điều kiện để được phân phát
  • Nguồn cấp dữ liệu động phải bao gồm một hàng có “tối ưu hóa” trong ô
  • Nhiều hàng trong nguồn cấp dữ liệu phải đủ điều kiện để phân phát
  • Trong “Bước 3: Quản lý quy tắc”, xoay vòng phải được đặt thành “Tối ưu hóa”

Câu trả lời đúng là: Nhiều hàng trong nguồn cấp dữ liệu phải đủ điều kiện để phân phát và Trong “Bước 3: Quản lý quy tắc”, xoay vòng phải được đặt thành “Tối ưu hóa”

Giải thích : Tối ưu hóa mở cho phép máy chủ quảng cáo chọn phiên bản quảng cáo thành công nhất để hiển thị khi hiển thị. Loại nguồn cấp dữ liệu động này là đơn giản nhất để thiết lập. Thay vì tạo các quy tắc hoặc cột nhắm mục tiêu để chọn các hàng của nguồn cấp dữ liệu sẽ hiển thị, tối ưu hóa mở sẽ chọn từ tất cả các hàng của nguồn cấp dữ liệu. Khi chiến dịch của bạn lần đầu tiên bắt đầu, các hàng được chọn ngẫu nhiên từ nguồn cấp dữ liệu và dữ liệu hiệu suất được máy chủ quảng cáo thu thập. Khi tối ưu hóa bắt đầu, 10% số lần hiển thị sẽ tiếp tục hiển thị lựa chọn ngẫu nhiên các hàng đủ điều kiện để kiểm tra và khám phá các phiên bản quảng cáo khác nhau. Bằng cách đó, nếu một hàng khác bắt đầu hoạt động tốt hơn, hàng đó sẽ được chọn để thay thế.

Bước 3: Quản lý Quy tắc. Xác nhận rằng menu thả xuống “Loại” được đặt thành Mở và menu thả xuống “Xoay vòng” được đặt thành Tối ưu hóa.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/3414840

Để sử dụng tính năng tối ưu hóa mở, 2 tùy chọn nào phải có giá trị đúng?

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095