Rule #1: Life is supposed to be fun!

Tính năng nào có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu nhiều cột trong một nguồn cấp dữ liệu cùng một lúc?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Tính năng nào có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu nhiều cột trong một nguồn cấp dữ liệu cùng một lúc?

  • Ưu tiên xoay vòng
  • Quy tắc buôn bán
  • Ưu tiên nguồn cấp dữ liệu
  • Các quy tắc được ưu tiên

Câu trả lời đúng là: Các quy tắc được ưu tiên

Giải thích : Chọn hộp đó có nghĩa là đối với cột có thể lọc cụ thể, ô trống có nghĩa là bất kỳ giá trị nào cũng đủ điều kiện. Điều này thường được sử dụng cho quy tắc mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn có một thiết lập trong đó nhiều cột đang được lọc trong một quy tắc, bạn có thể chọn hộp này vì không phải mọi cột lọc đều có thể chứa một giá trị.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/4354926

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095