Rule #1: Life is supposed to be fun!

Công cụ nào giúp bạn có thể xem trước quảng cáo trên thiết bị di động đã liên kết với tài khoản Studio?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Công cụ nào giúp bạn có thể xem trước quảng cáo trên thiết bị di động đã liên kết với tài khoản Studio?

  • Phần mở rộng của Trình trợ giúp QA
  • Trình thiết kế web của Google
  • Công cụ thẻ IAB VAST
  • Ứng dụng xem trước quảng cáo

Câu trả lời đúng là: Ứng dụng xem trước quảng cáo

Giải thích : Xem trước quảng cáo là ứng dụng dành cho thiết bị di động Android và iOS để xem trước quảng cáo trên thiết bị di động. Sử dụng Xem trước quảng cáo để thử nghiệm quảng cáo trên điện thoại di động và máy tính bảng bằng cách sử dụng SDK quảng cáo trên điện thoại di động được hỗ trợ.

Xem trước quảng cáo hoạt động với DoubleClick Studio, Campaign Manager (DCM), Bid Manager và Ad Exchange. Một số tính năng xem trước (chẳng hạn như bảng điều khiển trong ứng dụng) hiện chỉ khả dụng trong một số sản phẩm nhất định. Bất kỳ hạn chế nào được lưu ý dưới đây.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/richmedia/answer/2879163

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095