Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để sao chép một mục hàng, bạn phải thực hiện những bước nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để sao chép một mục hàng, bạn phải thực hiện những bước nào?

  • Chọn mục hàng, nhấp vào “Hành động”, sau đó nhấp vào “Chỉnh sửa hàng loạt”
  • Sử dụng nhắm mục tiêu mặc định để sao chép các mục hàng
  • Chọn chi tiết đơn hàng, nhấp vào “Hành động”, sau đó nhấp vào “Tải xuống”
  • Chọn chi tiết đơn hàng, nhấp vào “Hành động”, sau đó nhấp vào “Sao chép”

Câu trả lời đúng là: Chọn chi tiết đơn hàng, nhấp vào “Hành động”, sau đó nhấp vào “Sao chép”

Giải thích : Để sao chép một mục hàng, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh mục hàng bạn muốn sao chép, sau đó chọn Tác vụ> Sao chép.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/2891312

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095