Rule #1: Life is supposed to be fun!

Khi tạo chiến dịch TrueView mới, nên phân bổ bao lâu để xem xét quảng cáo?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Khi tạo chiến dịch TrueView mới, nên phân bổ bao lâu để xem xét quảng cáo?

  • Lên đến 2 giờ
  • Lên đến 12 giờ
  • Lên đến 6 giờ
  • Lên đến 24 giờ

Câu trả lời đúng là: Tối đa 24 giờ

Giải thích : Sau lần tải lên đầu tiên, mất khoảng 24 giờ để xem xét quảng cáo và trang đích. Vui lòng đợi ít nhất 24 giờ sau khi tải lên trước khi bạn liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/6063030

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095