Rule #1: Life is supposed to be fun!

Báo cáo nào có thể xác định khi nào một chiến dịch vượt quá ngân sách?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Báo cáo nào có thể xác định khi nào một chiến dịch vượt quá ngân sách?

  • Báo cáo xác minh, được nhóm theo “Đơn vị tiền tệ của nhà quảng cáo”
  • Báo cáo SDF dựa trên thứ tự chèn và các mục hàng
  • Báo cáo Tính sẵn có của khoảng không quảng cáo được nhóm theo “Thời gian trong ngày”
  • Báo cáo cơ bản hoặc tiêu chuẩn, được nhóm theo “Thời gian trong ngày”

Câu trả lời đúng là: Báo cáo cơ bản hoặc tiêu chuẩn, được nhóm theo “Thời gian trong ngày”

Giải thích: Báo cáo cơ bản được nhóm theo “Thời gian trong ngày” có thể giúp bạn xác định chi tiêu vượt quá ngân sách theo chiến dịch.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095