Rule #1: Life is supposed to be fun!

Các quảng cáo được chỉ định cho một mục hàng như thế nào?

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Các quảng cáo được chỉ định cho một mục hàng như thế nào?

  • Trong khi thiết lập quảng cáo mới cho nhà quảng cáo, hãy chỉ định mục hàng và nhấp vào Lưu
  • Trong cài đặt của mục hàng, hãy tìm kiếm và chọn đúng pixel 1 × 1
  • Tải lên hàng loạt bảng tính quảng cáo trong phần quảng cáo của nhà quảng cáo
  • Chọn quảng cáo để chỉ định trong phần quảng cáo của mục hàng

Câu trả lời đúng là: Chọn quảng cáo để chỉ định trong phần quảng cáo của mục hàng

Giải thích : Trong Display & Video 360, trước tiên, bạn thêm quảng cáo vào một nhà quảng cáo, sau đó chọn các quảng cáo cụ thể cho từng mục hàng. Nhấp vào Chỉ định quảng cáo trong phần Quảng cáo của trang mục hàng mới. Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh quảng cáo bạn muốn sử dụng cho mục hàng. Nhấp vào Xong.

Khi bạn thiết lập xong phần còn lại của chi tiết đơn hàng, hãy nhấp vào Lưu.

Đọc thêm tại đây : https://support.google.com/displayvideo/answer/2696848

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095