Rule #1: Life is supposed to be fun!

Để phân biệt quảng cáo với quảng cáo của đối thủ cạnh tranh, nhà quảng cáo nên:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Để phân biệt quảng cáo với quảng cáo của đối thủ cạnh tranh, nhà quảng cáo nên:

  • Sử dụng các ký tự đặc biệt, chẳng hạn như dấu hoa thị hoặc
  • Đề cập đến các đề nghị của đối thủ cạnh tranh và
  • Sử dụng dấu chấm than và viết hoa
  • Bao gồm giá cả, khuyến mại và lời kêu gọi hành động.

Đáp án đúng là: Bao gồm giá cả, khuyến mại và lời kêu gọi hành động.

Giải thích : Để phân biệt quảng cáo với quảng cáo của đối thủ cạnh tranh, nhà quảng cáo nên đưa vào giá cả và khuyến mại. Mọi người thường sử dụng tìm kiếm của Google để đưa ra quyết định về điều gì đó. Cung cấp cho họ những gì họ cần để quyết định. Nếu bạn được giảm giá trong thời gian giới hạn hoặc có một sản phẩm độc quyền, hãy nói như vậy. Để tiếp cận khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả, quảng cáo văn bản của bạn phải cụ thể, phù hợp, hấp dẫn và có sức mạnh. bạn phải bao gồm giá cả, khuyến mại và lời gọi hành động để phân biệt quảng cáo với quảng cáo của các đối thủ cạnh tranh.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095