Rule #1: Life is supposed to be fun!

Nếu bạn chỉ muốn nhắm mục tiêu quảng cáo đến những người nói tiếng Tây Ban Nha, bạn có thể:

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

Nếu bạn chỉ muốn nhắm mục tiêu quảng cáo đến những người nói tiếng Tây Ban Nha, bạn có thể:

  • viết quảng cáo và từ khóa của bạn bằng tiếng Tây Ban Nha và nhắm mục tiêu đến ngôn ngữ Tây Ban Nha
  • yêu cầu Google dịch quảng cáo và từ khóa của bạn sang tiếng Tây Ban Nha
  • trong văn bản quảng cáo của bạn, hãy tham chiếu đến những người nói tiếng Tây Ban Nha
  • viết quảng cáo và từ khóa của bạn bằng tiếng Anh và nhắm mục tiêu đến ngôn ngữ Tây Ban Nha

Câu trả lời đúng là: viết quảng cáo và từ khóa của bạn bằng tiếng Tây Ban Nha và nhắm mục tiêu đến ngôn ngữ Tây Ban Nha

Giải thích : Nếu bạn chỉ muốn nhắm mục tiêu quảng cáo đến những người nói tiếng Tây Ban Nha, bạn có thể viết quảng cáo và từ khóa của mình bằng tiếng Tây Ban Nha và nhắm mục tiêu đến ngôn ngữ Tây Ban Nha. Quảng cáo của bạn có thể xuất hiện cho những khách hàng sử dụng các sản phẩm của Google và các trang web của bên thứ ba bằng các ngôn ngữ mà chiến dịch của bạn nhắm mục tiêu. Điều này giúp đảm bảo rằng quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trên các trang web được viết bằng ngôn ngữ của khách hàng mà bạn muốn tiếp cận. Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ cho phép bạn chọn ngôn ngữ của các trang web mà bạn muốn quảng cáo của mình xuất hiện trên đó.

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095