Rule #1: Life is supposed to be fun!

David sở hữu một doanh nghiệp bán lẻ vừa triển khai một ứng dụng web để giúp tăng doanh số bán hàng. Anh cần chọn một đối tác phân bổ để tích hợp ứng dụng để sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi trong ứng dụng. Hai nhà cung cấp phân bổ nào có sẵn? (Chọn hai.)

Hãy tìm câu hỏi ở đây trước (Tìm với Google)

Nếu tìm trên Google.com không có, bạn hãy nhập từ khóa vào đây

David sở hữu một doanh nghiệp bán lẻ vừa triển khai một ứng dụng web để giúp tăng doanh số bán hàng. Anh cần chọn một đối tác phân bổ để tích hợp ứng dụng để sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi trong ứng dụng. Hai nhà cung cấp phân bổ nào có sẵn? (Chọn hai.)

  • Google Analytics
  • Lực lượng bán hàng
  • Google Firebase
  • Google Play

Câu trả lời đúng là: Google FirebaseGoogle Play

Giải thích: Google Firebase và Google Play là các nhà cung cấp phân bổ có sẵn để tích hợp ứng dụng cho theo dõi chuyển đổi trong ứng dụng. Google Firebase là tùy chọn tốt khi mục tiêu là theo dõi lượt cài đặt ứng dụng và Google Play là tùy chọn tốt khi mục tiêu là chuyển đổi bán hàng trong ứng dụng

Write a comment


Hiện tại, tôi đang là đối tác chính thức của Google tại Việt Nam

Nếu bạn có nhu cầu chạy quảng cáo Google Ads, vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc nhắn Zalo tới 0984921095